Analýza produktu alebo balíček Ripple a názory

Poslednú dobu dostávame čím ďalej tým viac správ, v ktorých nás žiadate o názor na novinku na investičnom trhu, ktorou je balíček Ripple. V reakcii sme sa rozhodli dnes analyzovať tento produkt a názory na neho, ktoré sa zhromažďujú na slovenskom internete. Pokúsime sa tiež v skratke načrtnúť, akých klientov by mohol balíček Ripple zaujímať.

Formy investičných školení

Balíček Ripple je školiaci balíček určený pre ľudí zaujímajúcich sa o investície do kryptomien, predovšetkým do kryptomeny Ripple. Kurzy všetkého druhu z tohto sektora začínajú byť čím ďalej tým viac obľúbenejšie, čo je odpoveďou na rastúci dopyt po vzdelávacích materiáloch z odborov spojených s investovaním. Začínajúci investori získavajú čím ďalej tým väčšie uvedomenie, že by nemali začínať s investovaním bez solídnych teoretických základov, častejšie sa teda uchyľujú ku kurzom všetkých typov, ktoré majú za úlohu pripraviť človeka na prvú investíciu.

Rozlišujeme dva hlavné druhy školení – stacionárne a internetové. Výhodou stacionárnych školení je priamy kontakt so špecialistom vedúcim taký kurz, zamestnanci niektorých firiem môžu počítať s tým, že pre ne takúto udalosť zafinancuje zamestnávateľ. Internetové školenia sú zase pohodlnejšie, nevyžadujú venovať čas na dochádzanie a zaručujú veľké množstvo materiálov, ku ktorým sa môžeme kedykoľvek vrátiť – v prípade stacionárnych školení to stále nie je štandard, a účastníci často využívajú len vlastné poznámky. Navyše môže mať prístup k on-line vzdelávaniu každý, kto používa internet, zatiaľ čo stacionárne školenia prebiehajú predovšetkým vo veľkých mestách. Balíček Ripple patrí medzi internetové školenia – takže, ako sme sa zmienili, pohodlnejšiu formu školení. Od konkurencie sa balíček Ripple odlišuje tým, že je ku každému zadarmo pridaná kryptomena Ripple.

 

Kliknite na odkaz

Zistite, ako produkt funguje

 

Novinka na trhu? Vzdelávací balíček s kryptomenou

Vzdelávací balíček s kryptomenou je na trhu pomerne čerstvý produkt. Cieľom tvorcov bolo vyzvať k nákupu školiacich materiálov prostredníctvom pridania bezplatných jednotiek kryptomeny. Okrem prístupu k školiacej platforme obsahujúcej kurzy všetkého druhu, články, webináre alebo analýzy, zákazníci získavajú k dispozícii tokeny kryptomeny, vďaka ktorým môžu v praxi využiť získané znalosti a speňažiť tokeny v okamžiku, keď to uznajú za dobré investičné rozhodnutie.

Balíčky tohto typu cielia skôr na začiatočníkov, pre ktorých by šlo o prvú investíciu do kryptomeny. Vzdelávacie materiály vysvetľujú proces investície, špecifiká investovania do coinov, analyzujú jednotlivé kryptomeny od základov. Práve sústredenie sa na základy je jedna z hlavných výhod vzdelávacieho balíčka s kryptomenou – špecialisti venujúci sa kryptografickým menám často vôbec nedbajú na to, aby svoje analýzy prístupným spôsobom naučili niekoho iného než iných špecialistov, a bezplatné materiály na internete sa téme venujú chybne a často zbežne alebo nekonzistentne.

 

Balíček Ripple, nové riešenia pre začiatočníkov

Po objednaní balíčka Ripple bude tento dodaný klientovi dvoma cestami. Všetky informácie týkajúce sa prihlasovania na školiacu platformu, sťahovania materiálov a zahájenia štúdia budú odoslané elektronickou poštou. Po prijatí správy tak možno slobodne a bez obmedzení používať ponúkané kurzy a webináre.

Prístup k bezplatným jednotkám kryptomeny Ripple je získaný okamžite po prevzatí balíčka zaslaného tradičnou poštou. Ten obsahuje kartu Ripple, na ktorej sa nachádzajú prihlasovacie údaje umožňujúce získať náhľad na zhromaždené prostriedky a pokyny, ako si ich vybrať. Pretože tokeny Ripple sú uložené na účte prostredníka, vyžaduje ich speňaženie telefonický kontakt – to môže byť pre pokročilých investorov nevýhoda, ale výhoda pre začiatočníkov, pretože takto spravovaná kryptomena je v bezpečí, a pritom si ju možno aj naďalej kedykoľvek vybrať.

 

Balíček Ripple a názory na neho na internete

Na zhromaždenie názorov o balíčku Ripple sme na našich sociálnych sieťach vykonali akciu zhromažďovania komentárov od ľudí, ktorí si tento produkt zakúpili. Toto je niekoľko z nich:

 

Videl som balíčky tohto typu na zahraničných stránkach a mám radosť, že konečne zaviedli niečo také v slovenčine. Sám som si objednal vzdelávací balíček Ripple hneď, čo sa objavil na trhu, a osobne som spokojný, úroveň materiálov je obstojná, návod na použitie jasný. Predtým som neinvestoval, až teraz sa rozbieham, ale ide mi to dobre, predovšetkým s ohľadom na dobré základy v podobe kurzu.

Meno: Jan

 

Moja kamarátka si kúpila balíček Ripple, keď bola na materskej, aby trochu narušila monotónnosť. Spýtala som sa jej na tento produkt a myslí si, že materiály, ktoré dostala, vyčerpávajúcim spôsobom popisujú otázky, ktoré ju zaujímajú. Neviem, či už využila kryptomenu priloženú k balíčku, ale o samotnom balíčku Ripple sa vyjadrovala pozitívne.

Meno: Gaspar

 

Dobrá zákaznícka obsluha, prehľadné pokyny. Skôr nevhodný pre fanúšikov okamžitého štartu na burze a nie pre ľudí, ktorí si myslia, že Bitcoin je najlepšia kryptomena.

Meno: Dasa

 

Občas som mal problém s kontaktom, pretože dosť dlho odpisujú na maily, ale okrem toho u mňa všetko funguje. Tie školenia sú dobré!

Meno: Zora

 

Niekde som čítal, že je to údajne len kartička s písmenkami, takže podvod… keď ľudia nedočítajú do konca, o čo tu vlastne ide, tak potom vznikajú práve takéto perličky. Veľmi dobrý spôsob, ako získať a uchovávať kryptomenu. Mám svoje jednotky a, až príde správny čas, predám ich.

Meno: Luka

 

Z 201 komentárov bolo až 172 pozitívnych. Negatívne obvykle zmieňovali absenciu dostatočne prepracovanej ponuky pre špecialistov, sporadicky nedostatočný kontakt a klebety z internetu, že má byť vzdelávací balíček Ripple podvod. Tieto obvinenia sa ale objavovali hlavne na podozrivých stránkach vylepšujúcich pozíciovanie, ktoré sú často využívané na tvorbu čiernej PR konkurencie. O tom sme už ale písali v článku – „Nepoctivá konkurencia alebo sú balíček Ripple podvodníci?“ 

 

Kliknite na odkaz

Zistite, ako produkt funguje

 

Balíček Ripple a názor redakcie

Podľa nás je balíček Ripple zaujímavá a dosť inovatívna ponuka určená pre začínajúcich investorov. Jednotky kryptomeny zadarmo tento produkt iste odlišujú od iných školiacich materiálov s investičnou tematikou. Dodané materiály by mali efektívne pripravovať na prvé investície, a vďaka spôsobu uloženia tokenov Ripple, budú tieto dobre zabezpečené.

Ako redakcia hodnotíme vzdelávací balíček Ripple pozitívne, na koniec podobne ho hodnotila väčšina našich čitateľov. Dúfame, že táto analýza odpovie aspoň na časť otázok, ktoré si o tomto produkte kladiete, a pomôže vám rozhodnúť sa, či je balíček Ripple ponuka pre vás.