Analýza produktu alebo balíček Ripple a názory

Poslednú dobu dostávame čím ďalej tým viac správ, v ktorých nás žiadate o názor na novinku na investičnom trhu, ktorou je balíček Ripple. V reakcii sme sa rozhodli dnes analyzovať tento produkt a názory na neho, ktoré sa zhromažďujú na slovenskom internete. Pokúsime sa tiež v skratke načrtnúť, akých klientov by mohol balíček Ripple zaujímať.…

Analýza produktu aneb balíček ripple (XRP) a naše recenze

Analýza produktu aneb balíček ripple (XRP) a naše recenze

Poslední dobou dostáváme čím dál více zpráv, ve kterých nás žádáte o názor na novinku na investičním trhu, jíž je balíček Ripple. V reakci jsme se rozhodli dnes analyzovat tento produkt a názory na něj, které se shromažďují na českém internetu. Pokusíme se také ve zkratce načrtnout, jaké klienty by mohl balíček Ripple zajímat. (more…)