Pakett Stellar … uue toote analüüs ja arvamused

Pakett Stellar … uue toote analüüs ja arvamused

Hoolimata krüptovaluutade vastaste poolt levitatavast fataalset kuvandist ei näita krüptoturg endiselt mingeid hääbumise märke. Pigem vastupidi, e-rahad ja pääsutõendid võidavad aina suuremat populaarsust ning tunnustust ja nendega seotud tehnoloogiad arenevad tormiliselt, saavutades aina uuemaid ning laiemaid kasutusi. Tänu sellele ei tunne huvi neisse raha paigutamise vastu mitte ainult professionaalsed investorid, aga ka investeerimisega igapäevaselt mitte seotud inimesed. Viimati on nii professionaalidele kui amatööridele populaarseks sihiks Stellar. Siiski tuleb sellesse projekti tõhusalt ja turvaliselt investeerima hakkamiseks kõigepealt mõnevõrra ette valmistuda.

Ettevalmistused …

Krüptovaluutade turg näeb mõnevõrra teistmoodi välja kui need “traditsioonilisemad” turud, millega enamus inimesi harjunud on. Seepärast tuleb enne ükskõik millisesse krüptovaluutasse investeerimise teemasse “tõsiselt” sisenemist panustada võimalikult laiaulatuslikule sisulisele ettevalmistusele.

Kõige lihtsam oleks alustada krüptovaluutade loomises võtmerolli mängiva tehnoloogia, blockchain, mõistmisest. Veebis tiirleb palju selle nähtuse enam või vähem tehnilisi definitsioone, aga telegraafilise lühendina puudutab blockchain andmete salvestamist avatud raamatuna (open ledger), kus teave säilitataks plokkidena (block), millest iga järgnev sisaldab osakest eelmisest, luues nii informaatilise “ahela” (chain). Sellel tehnoloogial põhinevad kõik krüptovaluutad ja selle omadustest tuleneb ka krüpto kõrge usaldusväärsus:

  • Tänu “avatud raamatu” aspektile on igaühel võimalus konkreetse võrguga ühendatud seadme abil salvestatud infost ülevaadet omada.
  • Seejärel verifitseeritakse info “plokid” võrku ühendatud arvutitega teostatavate keeruliste arveldustega.
  • Tänu plokkide “ahelasse” ühendamisele on salvestusi pärast nende konkreetsesse “plokki” salvestamist praktiliselt võimatu järele teha.

Tänu sellele on krüptovaluutasid võltsida praktiliselt võimatu, sest info muutmine ühes plokis nõuaks mitte ainult kõikide järgnevate muutmist, aga ka selle salvestuse manipuleerimist kõikidel arvutitel ja võrguseadmetel.

Loomulikult on see oluline lihtsustus ja lisaks sellele on blockchain ainut üks krüptovaluutade ning nende vahetusturuga tihedalt seotud põhimõistetest. Edasi muutub asi oluliselt keerulisemaks, sest lisanduvad veel skaleeritavuse, krüptograafia, kaevandamise ja paljud muud aspektid.

Mõnele võib see sisenemise lävi liiga kõrgeks osutuda, mis on loomulikult ka arusaadav. Õnneks on tänu krüptovaluutade populaarsuse edenemisele ja sellega kaasnevalt keskmise kodaniku huvi kasvule, tekkinud mitmeid amatööridele ning algajatele mõeldud valikuid. Üheks neist on õppe teoreetilisi ja praktilisi aspekte ühendava krüptovaluutaga õppepaketi kasutamine.

 

 Krüptovaluutaga õppepakett – kuidas see toimib?

Krüptovaluutaga õppepakett on toode, mis on mõeldud nii krüptovaluutade ja investeerimise maailmas esimesi samme seadvatele algajatele kui ka kogenud investoritele, kes oma portfooliot krüptoturu võrra avardada soovivad. Komplekt aitab sellistel inimestel omandada krüptograafiliste valuutade, nende kasutamise ja äri teemadega seotud põhiteadmisi. Iga selline stardipakett koosneb kahest osast:

  1. Õppematerjalide pakett, mis on selle peamiseks osaks ja vastutab sisuliste teoreetiliste teadmiste kättesaadava tarne eest. See osa sisaldab erilaadseid, teema, protsessi ja mõistete võimalikult tabavalt kirjeldamiseks vajalikke materjale. Sinna võivad kuuluda muuhulgas veebiseminarid, e-raamatud, analüüsid, graafikud ja sõnastikud. Loomulikult on kõik osad saadaval online ja edastatavad kasutajate omandusse, ehk nii, et juurdepääs neile ei aegu. Tänu sellele võib nende juurde vajaduse tekkimisel igal hetkel naasta.
  2. Valitud paketis märgitud tasuta boonus, mõne krüptovaluuta ühiku näol, mis lisab kogu komplektile praktilise aspekti. See lisa on väljaostetud materjalidele toeks, sest ei võimalda esimesi krüptoühikuid mitte ainult lihtsalt ja turvaliselt hankida, vaid annab kliendile ühtlasi läbiarutatud nähtuste ning teemade omandamise käigus nende jälgimise võimaluse. Tänu sellele võib teoreetilisi teadmisi kiiresti võrrelda, jälgida ja praktikasse rakendada.

Boonus võidakse kliendile edastada koos platvormil oleva asjakohase kontoga, niinimetatud “krüpto rahakotiga”, mis vabastab kasutaja asjakohase platvormi leidmise ja konto omal käel loomise küllaltki tüütust ülesandest, mis võib algajatele üsna suureks väljakutseks osutuda. See aspekt on eelkõige oluline krüptovaluutade puhul, mille elektroonilist rahakotti puudutavad nõudmised on enamustest e-valuutadest kõrgemad või neist lihtsalt oluliselt erinevad. Viimati populaarsust võitev Stellar on just sellise pääsutõendi näiteks.

 

Uus pakett? – Pakett Stellar

Stellar õppepakett on erinevaid krüptovaluutasid puudutavate stardipakettide seeriate uus kuvand. Kasvav huvi Stellari vastu põhjustas turunõudmise tekke, millele komplekti loojad koheselt vastasid.

Sarnaselt seeria muude kuvanditega sisaldab Stellar stardipakett erilaadseid materjale, mis kirjeldavad mitte ainult krüptograafiliste valuutade valdkonna põhimõisteid, aga ka ajalugu, omadusi ja Stellari konkreetseid kasutusi, nii platvorme, kui ka neil kasutatavaid Stellar lumens pääsutõendeid. Tänu sellele võivad asjast huvitatud inimesed mitte ainult krüptovaluutade, kui selliste, põhialustega tutvuda, aga ka platvormi Stellar ja Stellar lumens ajaloo ning kasutuse üksikasjadesse süveneda.

Stellar õppepaketti kuulub lisa, paketi loojate poolt avatud spetsiaalsel kontol paiknevate Stellar lumens ühikute kujul. Seoses oma komplektis sisalduvates materjalides üksikasjalikult kirjeldatud olemusele on Stellar krüptorahakoti kohalt võetuna küllaltki “pirtsakas”. Asjakohasel kontol konto leidmine ja turvamine võib osutuda väljakutseks isegi krüptoturul iseseisvalt liiklevatele isikutele. Seetõttu on eelkõige Stellari puhul kliendile e-rahakoti loomise valik algajatele ja amatööridele väga suureks abiks.

Kuidas see pakett Stellar end aga praktikas õigustab? Väljaandja arvamused on ühetähenduslikud…

 

 Pakett Stellar – meie arvamus ja analüüs

Algajaid silmas pidades loodud ja sellele grupile mõeldud tootena täidab Stellar stardipakett oma rolli. Avaldatud materjalides sisalduv teave võib krüptovaluutade maailmaga mingit kogemust omavatele isikutele mitte just läbimurdeline olla, aga huvitatud amatööridele on see põhiteadmiste omandamisel suurepäraseks viisiks. Dokumendid on konkreetsed, ühtsed ja läbipaistvad, selgitades sageli eksitusse ajavaid ning tundmatuid mõisteid sellise turuga igapäevaselt mitte seotud isikutele arusaadavalt.

Ühele valitud valuutale keskendumise aspekt on heaks lahenduseks eelkõige neile, kes on huvitatud konkreetsesse coini või pääsutõendisse investeerimisest. Võimaldavad säilitada suhteliselt madala hinna ja kompaktsuse, andes klientidele konkreetse e-valuuta teemal kindlad alused ja üksikasjaliku teabe. Lisaks sellele annab ühe krüpto üksikasjalik tundmaõppimine tugeva lähtepunkti, mis võib tulevikus abiks olla ka muude altcoinide mõistmisel.

Boonus, mõne krüptovaluuta ühiku näol, on teoreetiliste teadmiste omandamisel põnevaks abistavaks lisaks, mis võimaldab krüptoturust huvitatud isikul nende hankimist, ilma eelkõige amatöörile sellisesse haprasse teemasse, nagu krüptobörs, süvenemata.

Kokkuvõtteks, kuigi pakett Stellar salateadmisi ei paku, õigustab see end algajate puhul ideaalselt. See toode võimaldab hõlpsalt ja turvaliselt hankida krüptograafilisel turul liiklemiseks vajalikud algteadmised ning mõned valitud krüptovaluuta ühikud.

 

Aga miks just Stellar?

Stellar on põnevaks platvormiks, mis võimaldab teostada mitte ainult raha või krüptovaluutade ülekandeid, aga realiseerida ka kõiki muid vahendeid ning tooteid ja teenuseid vahetada. Sealjuures tasub märkida, et sellise tehingu maksumus on tühine ja saatmise kiirus pea kohene.

Stellari lisaeeliseks on see, et platvorm on seatud kasutamiseks nii korporatsioonidele kui eraisikutele. Enamusel seda tüüpi platvormidel on tendents keskenduda ainult ühele neist rühmadest, aga Stellarit kasutavad edukalt mõlemad, tänu millele on tal sarnase nišši pääsutõenditega võrreldes oluliselt laiem kasutus.

Samuti tasub meenutada, et tänu sellisele praktilisusele Stellar 2018 aasta buumi lõhkemisel oma väärtuses mitte ainult suhteliselt vähe ei kaotanud, vaid hakkas küllaltki kiiresti oma väärtust ka taastama. Seetõttu hakkasid paljud selle vastu huvi tundma ja see andis omakorda tõuke paketi Stellar loomisele.

Ülaltoodud faktid näitavad, et Stellar on muutumas aina populaarsemaks ja kasutatavamaks. Seega on loomulik, et Stellar võeti arvesse õppepakettide seerias, sest paljud inimesed võivad krüptovaluutade turu vastu huvi tunda just Stellar lumensi kasutamise või sellesse investeerimise seisukohalt. Need inimesed võivad tänu Stellar stardipaketile omandada turvaliselt ja hõlpsalt vajalikud teadmised, ning samuti oma esimesed, tulevikuinvesteeringuks osutuda võivad krüptovaluuta ühikud.