Investície pre amatérov – stacionárne školenia, on-line webináre alebo Vzdelávací balíček Ripple?

Investície pre amatérov – stacionárne školenia, on-line webináre alebo Vzdelávací balíček Ripple?

Podľa posledných výskumov by až tretina Slovákov chcela začať investovať úspory, ale nie je si istá, čím začať. Keď do hry vstupujú peniaze, priemerný človek sa dvakrát zamyslí, než uloží kapitál do projektu, ktorému nerozumie. Aby sme teda začali premýšľať o investíciách, musíme mať aspoň základné znalosti. A ako ich získať? Dočítam sa o tom…

Investice pro amatéry – konvenční školení, online webináře, nebo Vzdělávací balíček Ripple?

Investice pro amatéry – konvenční školení, online webináře, nebo Vzdělávací balíček Ripple?

Podle posledních výzkumů dokonce 1/3 Čechů by chtěla začít investovat úspory, ale není si jistá, čím začít. Když jde o peníze, průměrný člověk dvakrát zapřemýšlí, než uloží kapitál do předsevzetí, kterému nerozumí. Ale abyste začali myslet na investice, je třeba mít alespoň základní znalosti. A jak je získat? O tom níže? (more…)

Inwestycje dla amatorów – szkolenia stacjonarne, webinaria online i Pakiet Edukacyjny?

Inwestycje dla amatorów – szkolenia stacjonarne, webinaria online i Pakiet Edukacyjny?

Według ostatnich badań nawet 1/3 Polaków chciałaby rozpocząć inwestowanie oszczędności, jednak nie jest pewna, od czego rozpocząć. Gdy w grę wchodzą pieniądze, przeciętny człowiek dwa razy zastanowi się, zanim ulokuje kapitał w przedsięwzięciu, którego nie rozumie. Aby  jednak zacząć myśleć o inwestycjach, należy posiadać chociażby podstawową wiedzę. A jak ją zdobyć? O tym poniżej? (more…)