Nepoctivá konkurence aneb jsou balíček ripple podvodníci? Naše pozorování

Nepoctivá konkurence aneb jsou balíček ripple podvodníci? Naše pozorování

Teoreticky se na komentáře na internetu vztahují stejná pravidla, jako na články v novinách a veřejná vyjádření. Teoreticky – protože v praxi je těžké dospět k autorovi daného textu a v kombinaci se spoustou umělých, zakoupených komentářů na stránkách a fórech internet i nadále připomíná Divoký západ. Praxe kupování komentářů se rozšířila do té míry, že až 90 % uživatelů prohlašuje, že pravidelně naráží na podezřele vypadající stránky a komentáře. K čemu tedy slouží falešné komentáře nebo neoznačená sponzorovaná sdělení?

Negativní reklama – nepoctivý způsob očerňování protivníka

Negativní reklama spočívá v podkopávání pozice konkurence pomocí uvádění vad a nedostatků jí nabízených produktů. V širším pojetí můžeme jev negativního marketingu nejsnadněji pozorovat v politických kampaních, v jejichž průběhu jednotlivé strany mnohokráte vykreslují obrázky bídy, neštěstí a armagedonu, ke kterým brzy dojde, pokud občané zvolí seskupení s jiným politickým profilem.

Pokud ale máme co do činění s reklamou, značky se obvykle zdržují jasného a čelního špinění konkurence. Hrozby vysokých odškodnění a zákaz nekalé konkurence zajišťují, že negativní kampaně velkých hráčů spíš připomínají občasné zlostné popichování a ne otevřený boj.

 

A na internetu…

Na internetu můžeme bez problému narazit nejen na falešné pozitivní názory, ale také na vymyšlené a negativní komentáře. Je zde řeč o tak zvaném „šeptaném marketingu“, tedy o tom, že se odborníkům zadá vygenerování „autentických“ názorů na značku. Dobrý marketingový odborník to dokáže udělat tak, aby jeho placené vyjádření bylo k nerozeznání od opravdového. Takové opatření ale vyžaduje pracovní náklady obvykle nesrovnatelné s rozpočtem určeným na kampaň, takže značné procento komentářů tohoto typu je vystavováno velkoobchodně, prostřednictvím málo důvěryhodných účtů na různých fórech nebo platformách.

Velkou roli v popularizaci šeptaného marketingu hraje také tzv. pozicování, tedy veškeré aktivity, které mají za cíl vylepšit pozici stránek ve vyhledávačích. Fake news a falešné komentáře o značkách se ideálně hodí k pozicování, protože vyvolávají dojem, že se dané fráze (např. název brandu) těší na internetu výjimečnému zájmu. Lze tak někomu uškodit – stačí, že při zadávání názvu značky nebo z ní odvozené fráze (např. „název značky názory“ nebo „názory na značku x“) se na prvním místě objeví stránka konkurence nebo článek obsahující samé negativní komentáře.

Na internetových fórech je poměrně snadné rozeznat minimálně část falešných příspěvků. V případě stránek je to o něco těžší, ovšem citlivá analýza jednotlivých článků umožňuje do jisté míry vystupovat s domněnkami ohledně vedené negativní kampaně.

Žádná pravidla – aneb marketing na investičním trhu

Investiční trh je zvláštní příklad, stojí za ním opravdu silné peníze, v souvislosti s čímž jsou způsoby, jak se zbavit nechtěné konkurence, výjimečně agresivní. Mnoho makléřů nebo brokerů má propracované internetové portály nabízející nejen prosté služby investičního zprostředkování, ale také, čím dál častěji, vzdělávání v oblasti investování. Investičním firmám se vyplatí vést blog nebo portál tohoto typu, protože investoři potřebují důvěryhodný zdroj informací ohledně nejnovějších trendů a právních změn.

Zároveň se naprostá většina společností pohybujících se v investičním sektoru věnuje prostřednictví v obchodu s aktivy, což znamená, že jim obvykle záleží na představení aktiva, které je součástí služeb konkrétního brokera nebo makléře jako nejslibnějšího. Na příklad, pokud značka za svůj hlavní produkt považuje prodej a depozit zlata, bude často mít sklon zdůrazňovat přednosti investic do zlata. Pokud má hlavní konkurent v nabídce jiná aktiva (řekněme kryptoměny), otevírá to široké spektrum možností spojených s negativní kampaní – a navíc bezpečnou, protože aktiva jako kryptoměny nebo tradiční měny, akcie případně obligace nejsou nikým registrované značky nebo produkty, takže neexistují žádná omezení, co se vedení negativní kampaně týče. Pomocná stránka působící pod firmou spojenou s investováním může tedy bez obav z jakýchkoliv právních důsledků propagovat „svá“ aktiva a oceňovat „aktiva konkurence“ jako odsouzená k porážce.

Existují ovšem mnohem agresivnější metody konkurenčního boje s pomocí využívání vysoce indexované strany, k vytvoření typické negativní kampaně, pokoušející se nejen ovlivnit to, jaké aktivum si potencionální zákazník vybere, ale také devalvování názoru na konkrétní produkt konkurence. Aby se to provedlo, stačí pozicovat „důvěryhodnou“ pomocnou stránku pomocí frází obsahujících název konkurenta, aby uživateli hledajícímu informace na dané značce/produktu jako první vyskočil portál plný negativních komentářů. Takové opatření má v zásadě jednoduše podkopat prodej konkrétního produktu. Alternativně lze od příslušně pošpiněného konkurenta požadovat peníze výměnou za stažení stránek.

Negativní kampaň tohoto typu není snadné provést. Vyžaduje dobré pozicování, tedy hodně odborného obsahu a po jistou dobu fungující pomocné stránky. Čerstvá, prázdná stránka obsahující jen negativní názory na jeden produkt nebo poskytovatele služby by byla vyhledávači okamžitě označená jako podezřelá. Navíc celek musí vypadat důvěryhodně nejen pro roboty, ale také pro potencionální klienty, což vyžaduje koordinaci negativních komentářů, snadno vstřebatelného „odborného“ článku a příslušného pozicování frází.

 

Balíček ripple a podvodníci? – naše pozorování

Poslední dobou nás zneklidnilo několik mailů ohledně názorů na vzdělávací balíček Ripple – produkt, o kterém jsme psali před nějakou dobou. Během krátkého časového intervalu vniklo několik velmi podobných článků pozicovaných na fráze „balíček ripple podvodníci“ a „balíček ripple názory“, tedy na dvě nejoblíbenější fráze v Googlu, které jsou zadávány klienty hledajícími informace o specifickém produktu. Tento náhlý nárůst zájmu můžeme jen těžko považovat za náhodný, proto se nám podařilo vysledovat zdroj těchto informací a část z nich analyzovat.

Na síti najdeme několik portálů, které vypadají dost podezřele. Většina z nich působí jako typické stránky vylepšující pozicování. Věnují se tématům spojeným s konkrétními aktivy, např. s binárními opcemi a kryptoměnami, málokdy operují jen v oblasti jednoho aktiva, což by mohlo poukazovat na specialistu z úzkého oboru nebo mnoha různých, což by zase naznačovalo teoretika ekonomie. Oblast zájmu těchto stránek se překrývá s nabídkou oblíbených investičních prostředníků v České republice. Většina ze zmíněných stránek obsahuje značné množství reklam a časté externí odkazy. Sice neexistuje žádný předpis, který by po společnostech vyžadoval konkrétní signalizování, které webové stránky jim patří, můžeme se jen domýšlet, že máme co do činění se stránkami, jejichž úkolem je vylepšovat pozicování, o nichž jsme psali výše.

Na začátku jsme upozornili, že se většina informací o „podvodu s balíčkem Ripple“ nachází na portálech, které se nevěnují investigativní žurnalistice. Navíc, články mluvící o podvodu jsou obvykle vmáčknuty mezi reklamy a typické, lehké pozicovací texty. Přestože o podvody spojené s investováním není nouze, tyto portály píší jen o produktech jednoho, konkrétního brandu, což je podle naší redakce značně podezřelá situace. Toto jsou příklady:

 

Jsou za balíčkem ripple opravdu podvodníci? Proveďme analýzu

Analyzujme několik z dostupných článků, v nichž najdeme obvinění z podvodnosti balíčku s kryptoměnou. Na internetu je jich mnoho, vybrali jsme ty nejlépe pozicované a nejpodezřelejší.

Zdroj: https://investplus.cz/investice/pozor-na-podvod-profesor-graham-le-roux-a-jeho-startovaci-balicek-ripple-recenze/

První portál, který jsme si vzali na paškál, je InvestPlus.cz, který vypadá dosti profesionálně. Obvykle produkuje obstojné články k tématům spojeným s investováním, má také stálou rubriku „podvody“. To poslední nám ale nějak neladí s celkovým vyzněním stránek, protože je pozicováno dosti polopatologicky, s nadpisy obsahujícími název produktu nebo jméno + přidanou frázi „podvod“.

Za upozornění stojí, že už v samotném nadpisu materiálu je umístěno heslo „podvod“ v kombinaci s názvem produktu a fiktivním hrdinou. Jedná se o typické seo opatření působící na dvou rovinách, je to typický „clickbait“ a pozicovací negativní frázi „balíček rippple recenze úkol zajistit, že ve vyhledávání se po zadání názvy konkrétního produktu, tedy „balíček Ripple“ jako první objeví odkaz o „podvodu“ znechucující případného klienta.

V článcích o podvodech je také velmi těžké dopátrat se konkrétních údajů. Mnohokráte se opakuje, že takový a takový produkt je podvod, v krátkých článcích majících obvykle tři nebo čtyři odstavce není příliš konkrétních argumentů. Navíc minimálně jeden z těchto odstavců tvoří odkaz na reklamu konkurenčního brokera.

zdroj: https://investplus.cz/investice/pozor-na-podvod-profesor-graham-le-roux-a-jeho-startovaci-balicek-ripple-recenze/

Další článek o podvodu, další reklama na konci:

Zdroj: https://investplus.cz/investice/serial-binarni-opce-podvody-a-hrozby-pri-opcnim-obchodovani/

Jazyk, který používají autoři těchto článků je jednoznačně znechucující a dehonestující. Teze, že je daný produkt podvod je uznána za skutečnost, kterou není nutné vysvětlit a prokázat.

Další, podobný článek, tentokráte umístěný na stránkách OpceBinarni.cz, si všímá, že k zobrazení „spokojeného klienta“ byla použita fotografie z fotobanky. Jedná se ovšem o dosti rozšířený a typický marketingový zákrok s jednoduše určitelnou příčinou – nákup balíčku fotografií vystihujících emoce je levnější než získání skutečných fotografií: klienti se obvykle rádi podělí o několik vět svého názoru, ale už nemusí chtít, aby jejich obličej visel na stránkách v rámci reklamy.

Zdroj: https://opcebinarni.cz/nekonecny-podvod-profesor-graham-le-roux-a-ripple-recenze

Na tomto portálu se nacházejí dva velmi podobné články – oba o balíčku Ripple, mění se jen jména osob zodpovědných za propagaci balíčku. Těžko stanovit, co takové opatření sledovalo, když máme stále co do činění s tím samým produktem. Podobně jako předchozí portál také OpceBinarni.cz produkují jednoznačně odrazující články s velkým počtem opakování slova „podvod“. Také tady se na konci každého obsahu nachází reklamní odkaz. Navíc autoři nepředstavují žádné odkazy nebo jiné zřejmé důkazy o tom, že fakticky existují popisované reklamy a jejich spojení s balíčkem ripple, opírají se jen o grafické znázornění neznámého původu.

Soustředění se na to, kdo stojí za reklamou daného produktu, je z právního hlediska mnohem lepší řešení než útočení na produkt. Tvrzení, že takový profesor neexistuje, není nijak nelegální a nesplňuje kritéria porušení osobních práv, na rozdíl od otevřeného tvrzení, že je někdo podvodník. V teorii „neexistující osoby“ by bylo možné zahájit občanskoprávní spor o uznání jejich existence portálem – ale těžko si představit, jak by taková kuriózní věc vypadala. Proto je také obvinění z „neexistence“… rozhodně více než těch z podvodu.

Za zmínku stojí, že broker, na nějž vede odkaz na konci textu, měl reklamu i na druhé námi popisované stránce zveřejňující obdobné články, soustředící se ne na produkty, ale na s ním spojené osoby.

Pod každým popisovaným článkem se nachází velice podobné komentáře, s opakujícím se schématem – někdo si objednal produkt, ale balíček nevyzvedl, děkuje tedy autorovi textu za varování před podvodem. Po každém z popisovaných článků se nachází minimální jeden komentář tohoto typu. Screeny komentářů níže pocházejí z portálu KryptoArena.cz.

Podobnou situaci můžeme pozorovat na několika jiných stránkách, jako: CzInvestor, A1finansenebo IRozhlas.

Články o údajných podvodech mají jednu velkou přednost – velice rychle jsou zachycovány různými portály, takže se dá očekávat rychlé množení obsahu bez větší námahy. To se týká i výkvětu negativních komentářů – neutrální stránky, kterým nezáleží na hledání senzací a kontroverzí, jsou připraveny stáhnout článek o produktu, který vyvolává vlnu negativní odezvy.

V případě balíčku Ripple se to stalo, jak informuje PR oddělení firmy prodávající balíček, s textem visícím na CryptoSvet.cz, kde se portál pod vlivem masového útoku prázdných vstupů, negativních komentářů, odkazů na články o „podvodu“ a mailů rozhodl článek stáhnout téměř okamžitě po jeho zveřejnění.

Za zmínku také stojí, že články tohoto typu se velice rychle pozicují na první stránku Google, pod frází „balíček ripple“, což také vede k odrazení potencionálních klientů.

Zdroj: Google.cz

Jak funguje konkurence na investičním trhu na příkladu České republiky

Podle nás můžeme mít co do činění se situací, kdy jsou stránky pro dosažení lepšího pozicování využívány k vedení negativní kampaně, která má za cíl zdiskreditovat konkurenci. Tato strategie využívá vlastnosti internetových vyhledávačů a má za účel zaindexování dané stránky pod frází „produkt konkurence podvod“ a zároveň dělat reklamu produktům, které patří značce, která je majitelem stránek. Zároveň zdánlivá odbornost článků a jejich umístění na „důvěryhodném“ – z hlediska lidí, kteří neví, co je to pozicování – portálu, má za účel uvést příjemce v omyl. Neodmyslitelnou součástí takovéto hry je vlna negativních hodnocení.

Máme zde co do činění také se zakoupením negativních komentářů? Těžko cokoliv dokázat, protože obvykle není možné vystopovat autora daného názoru, dokonce i ze správcovského panelu. Za uvedení ale stojí, že správně „propagovaný“ článek o podvodu může za sebou táhnout další podobné materiály a lavinu komentářů „z třetí ruky“, vystavovaných lidmi, kteří si jen přečetli námi analyzovaný článek. Velký počet prázdných vstupů, komentářů na téma, které nikdy dříve nepřitahovalo pozornost, prudký pohyb na stránkách – to vše může svědčit o tom, že se právě potýkáme s naplánovanou negativní kampaní odehrávající se v České republice v prostředí spojeném s investičním sektorem.