Analýza produktu alebo balíček Ripple a názory

Poslednú dobu dostávame čím ďalej tým viac správ, v ktorých nás žiadate o názor na novinku na investičnom trhu, ktorou je balíček Ripple. V reakcii sme sa rozhodli dnes analyzovať tento produkt a názory na neho, ktoré sa zhromažďujú na slovenskom internete. Pokúsime sa tiež v skratke načrtnúť, akých klientov by mohol balíček Ripple zaujímať.…

Análise do produto, ou seja, o Pacote Triple e as nossas opiniões

Análise do produto, ou seja, o Pacote Triple e as nossas opiniões

Ultimamente temos vindo a receber cada vez mais mensagens nas quais pedem uma opinião sobre a novidade do mercado de investimento que é o Pacote Ripple. Em resposta, decidimos hoje analisar este produto e as opiniões que recebe na Internet portuguesa. Também tentaremos descrever brevemente quais clientes poderiam estar interessados no Pacote Ripple. (more…)

Ανάλυση του προϊόντος, δηλαδή το πακέτο Ripple και οι απόψεις μας

Ανάλυση του προϊόντος, δηλαδή το πακέτο Ripple και οι απόψεις μας

Πρόσφατα, λαμβάνουμε όλο και περισσότερα μηνύματα στα οποία ζητάτε τη γνώμη μας σχετικά με τα νέα στην επενδυτική αγορά, τα οποία σχετίζονται με το πακέτο Ripple. Ως απάντηση, αποφασίσαμε σήμερα να αναλύσουμε αυτό το προϊόν και τις απόψεις που συλλέγει στο ελληνικό Διαδίκτυο. Θα προσπαθήσουμε επίσης να περιγράψουμε εν συντομία ποιοι πελάτες θα μπορούσαν να…

Analýza produktu aneb balíček ripple a naše recenze

Analýza produktu aneb balíček ripple a naše recenze

Poslední dobou dostáváme čím dál více zpráv, ve kterých nás žádáte o názor na novinku na investičním trhu, jíž je balíček Ripple. V reakci jsme se rozhodli dnes analyzovat tento produkt a názory na něj, které se shromažďují na českém internetu. Pokusíme se také ve zkratce načrtnout, jaké klienty by mohl balíček Ripple zajímat. (more…)