Wejdź do świata Bitcoina

Wejdź do świata Bitcoina

Bitcoin jest kryptowalutą stworzoną przez Satoshiego Nakamoto, a raczej – osobę lub osoby ukrywające się pod tym pseudonimem. Pierwsza premiera Bitcoina miała miejsce na początku roku 2009. W swoich czasach ta kryptowaluta była projektem innowacyjnym, po którym nikt nie spodziewał się sukcesu. Sam twórca zresztą opuścił projekt dość szybko, pozostawiając za sobą kod źródłowy i nigdy więcej nie dając znaku życia.

Czym w ogóle jest Bitcoin?

Jak wszelkie waluty oparte na sieci peer-to-peer, kryptowaluta Bitcoin pozwala na szybki przesył środków pomiędzy użytkownikami. W przeciwieństwie jednak do waluty tradycyjnej, nie istnieje tu żadnego rodzaju właściciel serwera, niemożliwa jest także kontrola zewnętrzna przesyłanej waluty. Z tego powodu Bitcoin stał się zupełnie nowym, nieznanym do tej pory rodzajem przekazywania pieniędzy, pierwszą kryptowalutą.

Głównymi cechami Bitcoina od początku miały być: anonimowość, dostępność kodu źródłowego dla wszystkich zainteresowanych, natychmiastowość transakcji oraz niemożność jej przechwycenia czy zablokowania. Bitcoin jest także walutą samoprodukującą się – kolejne monety wydobywane są z czasem przez niezależne grupy użytkowników, a ich podaż zmniejsza się co jakiś czas.

Technologia stojąca za Bitcoinem

Sformułowanie “waluta kryptograficzna” pochodzi od dziedziny zwanej kryptografią, czyli tworzenia i rozwiązywania kodów. Każda moneta Bitcoina jest produkowana poprzez próby rozwiązania wyjątkowo skomplikowanego kodu kryptograficznego zawartego w bloku. Robi się to metodą prób i błędów za pomocą specjalnych urządzeń nazywanych koparkami. Im silniejsza moc obliczeniowa koparki, tym większa jest szansa na rozwiązanie przez nią kodu i wykopanie nowego bloku Bitcoina.

Podaż monet maleje z uwagi na zaprogramowaną w kodzie źródłowym trudność obliczeń. Na początku istnienia kryptowaluty jest wykopywanie było stosunkowo łatwe, z jednej strony występowała bowiem zwiększona podaż, z drugiej – niska konkurencja innych “kopaczy”. System jest zaprogramowany tak, aby zadanie robiło się coraz trudniejsze wraz ze zwiększaniem się liczby ludzi, którzy próbują wykopać walutę. Dzięki temu jednostki Bitcoina nie zaczęły być wykopywane szybciej, gdy tylko zajęcie to stało się bardziej popularne.

Rejestr blockchain

Rejestr przesyłu bitcoina ma charakter publiczny, wobec czego każdy może sprawdzić, na jaki adres zostają przesyłane jednostki waluty. Adresy są jednak całkowicie anonimowe i pogrupowane w odpowiednich blokach. To właśnie w bloku, zaraz po jego wykopaniu, dokonują się wszelkie transakcje pomiędzy użytkownikami kryptowaluty. Jest to tzw. system blockchain.

Z uwagi na wspomnianą wyżej decentralizację, tego rodzaju zapisy nie mogą być zmieniane, kontrolowane lub zafałszowane przez nikogo. System blockchain jest rozproszony, informacje o transakcjach są więc przechowywane u wielu różnych użytkowników. Próby nieautoryzowanych zmian w rejestrze kończą się odrzuceniem tego rodzaju wpisu przez blok, jako niezgodny z rozproszonymi danymi. Z uwagi na to włamanie się do rejestru transakcji Bitcoina jest niemożliwe.

Czy warto kopać Bitcoina?

Na ten moment kopanie Bitcoina na własną rękę stało się nieopłacalne. Zwykły komputer nie jest przystosowany do tego typu zadania, natomiast specjalne koparki działające w systemie ASIC na tyle drogie, aby inwestycja się nie zwróciła.

Dzieje się tak z powodu wyjątkowo dużej konkurencji w postaci zorganizowanych zespołów górników, którzy monopolizują rynek. Indywidualny inwestor, nie należący do takiego zgrupowania, na ten moment praktycznie nie ma szans na wykopanie bloku, czyli – odebranie nagrody.

Biznes polegający na wykopywaniu samodzielnym Bitcoina skończył się już na początku 2017 roku i nie ma możliwości, aby kiedykolwiek powrócił do łask. Prywatnym przedsiębiorcom pozostaje wykopywanie innych, rzadszych kryptowalut lub inwestycje w Bitcoina na kryptogiełdzie.

Czy warto inwestować w Bitcoina?

Niestety, na rynku kryptowalut boom na tę kryptowalutę zapewne już bezpowrotnie minął. Po pęknięciu bańki spekulacyjnej w 2017 roku cena Bitcoina utrzymuje się na stałym, raczej mało atrakcyjnym dla inwestorów poziomie. Dodatkowo obwarowania prawne, jakie prowadziła Polska, sprawiły, że inwestycje tego rodzaju stały się zupełnie bezcelowe z uwagi na wysokie podatki od przychodu i obrotu kryptowalutami. W tej chwili Bitcoinem zainteresowani są już jedynie nieliczni.